NORSK DefibTech Lifeline hjertestarter - norsk tale, NRR oppsett (3 min. HLR)

article.asp

Last ned brosjyre


slide.005_2PDG_A

Utfører Kvalifisert kontroll på håndslukkere etter NS 3910

Utfører service etter NS 3910 og refyller håndslukkere på eget godkjent verksted

Utfører kontroll og periodisk service (trykkprøving) av brannslanger etter NS-EN 671-3

Kan ta en gjennomgang av førstehjelpsutstyret og fylle etter det som mangler eller er for gammelt

Monterer og tar årlig service  på brannalarmer i landbruket

Glorioa
http://www.hellanor.no/admin/filestore/PDF_filer/Brannvern/Produktbrosjyre_LOWRES.pdfPasted Graphic 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thermoteppe Blizzard


------------------------------------------------------------------------

Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.


Lenke til dsb..

------------------------------------------------------
Frityrbrannslukker :
GLORIA W3DFC
Ny 3 liters frityrslukker med godkjenning 8A 55B 75F Frostsikret -30 C
Tømmetid 15 sek.
Bytte av slokkemiddel hvert 6. år
-------------------------------------

Thermopose Blizzard

-------------------------------------
Eye-02
GSM KAMRA UTE/ INNE