NORSK DefibTech Lifeline hjertestarter - norsk tale, NRR oppsett (3 min. HLR)Last ned brosjyre


slide.005_2PDG_A

Utfører Kvalifisert kontroll på håndslukkere etter NS 3910

Utfører service etter NS 3910 og refyller håndslukkere på eget godkjent verksted

Utfører kontroll og periodisk service (trykkprøving) av brannslanger etter NS-EN 671-3

Kan ta en gjennomgang av førstehjelpsutstyret og fylle etter det som mangler eller er for gammelt

Monterer og tar årlig service  på brannalarmer i landbruket

Glorioa


Pasted Graphic 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thermoteppe Blizzard


------------------------------------------------------------------------

Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.


Lenke til dsb..


-------------------------------------

Thermopose Blizzard

-------------------------------------
Eye-02
GSM KAMRA UTE/ INNE